NOWOŚĆ!

Spełnia wymagania CDC dla VFC i jest przydatny do monitorowania i rejestrowania temperatury szczepionek.
(CDC – Centers for Disease Control and Prevention, VFC – program Vaccines For Children)

Dwa kanały pomiaru i rejestracji temperatury, dane przesyłane poprzez sieć wi-fi. Posiada Bluetooth.

Kanał pierwszy może pracować z wewnętrznym lub zewnętrznym sensorem.
Kanał drugi pracuje z zewnętrznym sensorem.

Zakres pomiarowy:
-10 do 60°C – z wewnętrznym sensorem,
-40 do 110°C – z zewnętrznym standardowym sensorem,
-60 do 155°C – z zewnętrznym opcjonalnym sensorem.

Dokładność pomiarów:
±0,3°C (-20°C do 80°C), ±0,5°C (-40°C do -20°C, 80°C do 110°C).

Konfiguracja poprzez: wi-fi, Bluetooth, port USB, zdalnie przez Internet.

  • Ekran LCD umożliwia jednoczesne wyświetlanie aktualnych wartości dwóch kanałów, najwyższej i najniższej wartości kanału 1 lub najwyższej i najniższej wartości kanału 2. Ikona ALM na wyświetlaczu LCD ostrzega użytkownika o wystąpieniu alarmu.
  • Rejestrator serii TR7, stworzonej do magazynowania danych w „chmurze”. Może również wysyłać dane na lokalny serwer.
  • Aplikacja używana z TR71A posiada „tryb szczepionki”, który spełnia lub przekracza wymagania CDC dla VFC i jest przydatny do monitorowania i rejestrowania temperatury szczepionek. TR71A przydaje się nie tylko w laboratoriach badawczych i szpitalach, ale także w domach, biurach i innych branżach. CDC – Centers for Disease Control and Prevention, VFC – program Vaccines For Children.
  • Aby dokonać ustawień i pobrać dane przez USB do komputera służy oprogramowanie „TR7 for Windows”. Program „T&D Graph” ułatwia przeglądanie i analizowanie danych z komputera. Aplikacja mobilna „T&D Thermo” umożliwia przeglądanie danych i ustawień ze smartfonów i tabletów za pośrednictwem komunikacji Bluetooth.